7 Điều không nên nói với tiếp viên hàng không

Đôi khi do vô tình hay không để ý nhiều hành khách có những ứng xử không đẹp đối với những tiếp viên hàng không. Hãy tham khảo để tránh không mắc phải nhé !