BỪNG TỈNH GIỜ VÀNG với loạt vé 0 ĐỒNG của Vietjet Air