Vietnam Airlines đầu tư thiết bị an toàn trẻ em dưới 02 tuổi

Hãng Vietnam Airlines thông báo từ ngày 20/10/2016, hãng nâng tỷ lệ vận chuyển hành khách là trẻ em dưới 02 tuổi lên 15% tổng số ghế trên mỗi chuyến bay.