Hợp tác giữa hãng Vietnam Airlines và hãng All Nippon Airways

Hợp tác liên danh giữa Vietnam airlines với All Nippon Airways trên 10 đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản và 25 đường bay nội địa tại hai quốc gia.