Vận chuyển hài cốt bằng máy bay có được không?

Bài viết cung cấp những thông tin về quy định khi vận chuyển hài cốt bằng máy bay. Cùng tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn nhé !