Vietjet Mở Đường Bay Kết Nối TP.HCM Với Đài Trung (Đài Loan)

Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, Vietjet đã chính thức mở bán vé đường bay TP.HCM – Đài Trung (Đài Loan) giá từ 210,000 đồng bắt đầu khai thác từ 15/01/2017.