DU LỊCH TIẾT KIỆM

MÃ TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC THỜI GIAN KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN ĐIỂM ĐÓN GIÁ TOUR

TRẺ EM

(3-11T)

TQ01

Phượng Hoàng cổ trấn- Thất Tinh Sơn - Phù Dung Trấn 

6N5Đ Thứ 6 Đường Bộ Hà Nội

6.490.000

5.540.000
TQ02

Trương Gia Giới - Thiên Tử Sơn

- Phượng Hoàng Cổ Trấn- Hồ Bảo Phong

6N5Đ Thứ Tư Đường bay Hà Nội 13.590.000 11.550.000
TQ03

Trương Gia Giới - Thiên Tử Sơn

- Phượng Hoàng Cổ Trấn- Hồ Bảo Phong

5N6Đ Thứ 2 Đường bay Hà Nội 12.590.000 10.700.000
TQ04 Nam Ninh- Thanh Tú Sơn- Thái Bình Cổ Trấn 3N2Đ Thứ 6 Đường Bộ Hà Nội 3.890.000 3.300.000
TQ05 Lào Cai- Hà Khẩu- Bình Biên- Mông Tự 2N1Đ T3 & T7 Đường Bộ Hà Nội 3.090.000  
TQ06 Lào Cai- Hà Khẩu- Bình Biên- Mông Tự- Kiến Thủy- Di Lạc 3N2Đ Thứ 6 Đường Bộ Hà Nội 3.990.000 3.390.000
TQ07 Thiên Đường Hạ Giới Thành Đô- Cửu Trại Câu 5N4Đ Tạm dừng Đường Bay Hà Nội 15.990.000 13.990.000
TQ08 Thiên Đường Hạ Giới Thành Đô- Cửu Trại Câu (NAM NINH – THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – TÙNG PHAN CỔ TRẤN – XUYÊN CHỦ TỰ - CỬU TRẠI CÂU) 7N6Đ 13,20,27/7 Đường Bộ Hà Nội 11.990.000 10.190.000
TQ09 Bắc Kinh- Tô Châu- Hàng Châu- Ô Trấn- Thượng Hải 8N7Đ 25/6 Đường Bay Hà Nội 19.490.000 16.560.000
TQ10 Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu- Bắc Kinh 6N5Đ 23/7 Đường Bay Hà Nội 21.990.000  
TQ11 Hải Khẩu- Hải Hoa Đảo- Tam Á 5N4Đ 19,26/6 Đường Bay Hà Nội 9.490.000  

 

DU LỊCH THÁI LAN
MÃ TOUR THÁI LAN THỜI GIAN THỜI GIAN BAY NGÀY BAY ĐIỂM ĐÓN GIÁ TOUR HÀNH LÝ
TL12 Bangkook- Pattaya 5N4Đ ĐI 11:10 Về 14:00 21/7 - 2,9,16/8 Hà Nội 6.990.000 vj- 20KG
TL13 Bangkook-Pattaya 5N4Đ ĐI 11:10 Về 14:00 31/7- 21,23,28/8- 4,11,12,17,18,19,24,25,26/9 Hà Nội 6.590.000 vj- 20KG
TL14 Bangkook-Pattaya 5N4Đ Đi 15:45 về 18:35 28/7 Hà Nội 7.490.000 vj- 20KG
TL15 Bangkook-Pattaya 5N4Đ ĐI 11:10 Về 14:00 1,6,7,8,14,15/8 Hà Nội 6.790.000 vj- 20KG
TL16 Bangkook-Pattaya 5N4Đ Đi 9:00 về 18:30 5,9,12,19/8 Hà Nội 6.990.000 FD- 20kg
TL17 Bangkook-Pattaya 5N4Đ Đi 9:00 về 18:30 31/8 Hà Nội 8.480.000 FD- 20kg

 

DU LỊCH SINGAPO- KUL
MÃ TOUR THAM QUAN THỜI GIAN THỜI GIAN BAY NGÀY BAY ĐIỂM ĐÓN GIÁ TOUR HÀNH LÝ
LƯỢT ĐI LƯỢT VỀ
SK17 SINGAPORE - MALAYSIA  5N4Đ Đi 9:30 về 12:40 12,19,26/7- 5,8,19/8- 1/9 Hà Nội 10.990.000 VJ 7kg AK 27kg
SK18 SINGAPORE- MALAYSIA  5N4Đ Đi 13:10 về 12:40 22,29/7 Hà Nội 11.290.000 TR 20kg AK 20kg
SK19 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ Đi 9:35 về 11:55 25,31/7 Hà Nội 10.990.000 VJ 7kg OD 27kg
SK20 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ Đi 13:10 về 11:55 31/7- 5,7,8/8 Hà Nội 10.990.000 TR 20kg OD 20kg
SK21 SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ Đi 9:35 về 11:55 30,31/8 Hà Nội 12.990.000 VJ 7kg AK 20kg

 

DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Mã Tour

Điểm tham quan

Thời gian

Khởi hành

Giá Tour

Trẻ em

ĐN332

HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ – SƠN TRÀ – HỘI AN -BÀ NÀ

5N4Đ

Thứ 2 & Thứ 6

3.890.000

 

ĐN331

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ  – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

5N4Đ

Thứ 4& Thứ 7

3.890.000

 

ĐN731

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILLS – HỘI AN – SƠN TRÀ – HUẾ – QUẢNG BÌNH

5N4Đ

 

4.250.000

 

ĐN627

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – NÚI THẦN TÀI 

4N3Đ

Hàng ngày

3.380.000

 

ĐN629

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – RỪNG DỪA BẢY MẪU

4N3Đ

Hàng ngày

3.250.000

 

ĐN631

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – CỐ ĐÔ HUẾ – RỪNG DỪA HỘI AN

4N3Đ

Hàng ngày

3.850.000

 

ĐN222

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILLS – HỘI AN – SƠN TRÀ- HUẾ

4N3Đ

Hàng ngày

3.780.000

 

ĐN623

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

4N3Đ

Hàng ngày

2.690.000

 

ĐN226

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM- HỘI AN – SƠN TRÀ

4N3Đ

Hàng ngày

3.390.000

 

ĐN229

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – NÚI THẦN TÀI – HỘI AN – SƠN TRÀ

4N3Đ

Hàng ngày

2.650.000

 

ĐN633

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – DU THUYỀN SÔNG HÀN

4N3Đ

Hàng ngày

3.080.000

 

ĐN336

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA

4N3Đ

T5 và CN

3.690.000

 

ĐN223

ĐÀ NẴNG – RỪNG DỪA 7 MẪU – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS

4N3Đ

Hàng ngày

3.280.000

 

ĐN624

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – CÙ LAO CHÀM

3N2Đ

Hàng ngày

3.050.000

 

ĐN628

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – RỪNG DỪA

3N2Đ Hàng ngày 3.050.000  

ĐN225

ĐÀ NẴNG – HUẾ – HỘI AN – SƠN TRÀ – CẦU VÀNG BÀN TAY BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.390.000

 

ĐN227

ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.390.000

 

ĐN221

ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

2.880.000

 

ĐN337

ĐÀ NẴNG – HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

3N2Đ

Hàng ngày

2.780.000

 

ĐN228

ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.280.000

 

ĐN622

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – CỐ ĐÔ HUẾ

3N2Đ

Hàng ngày

3.250.000

 

ĐN626

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – NÚI THẦN TÀI

3N2Đ

Hàng ngày

3.200.000

 

ĐN621

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.200.000

 

 

DU LỊCH PHÚ QUỐC

Mã Tour

Điểm tham quan

Thời gian

Khởi hành

Giá Tour

Trẻ em

Ghi chú

PQT007

THAM QUAN QUANH ĐẢO - VINWONDERS

4N3D

Hàng ngày

2.250.000

 

 

PQT008

 LẶN NGẮM SAN HÔ - VINWONDERS

4N3D

Hàng ngày

2.450.000

 

 

PQT009

LẶN NGẮM SAN HÔ - VINPEARL

4N3D

Hàng ngày

3.190.000

 

 

PQT010

PHÚ QUỐC -VINWONDERS

4N3D

Hàng ngày

2.800.000

 

 

PQT001

THAM QUAN ĐÔNG NAM ĐẢO TRÊN BỘ

2N1D

Hàng ngày

1.450.000

 

 

PQT002

PHÚ QUỐC -CÂU CÁ LĂN NGẮM SAN HÔ

2N1D

Hàng ngày

1.590.000

 

 

PQT006

PHÚ QUỐC - LẶN NGẮM SAN HÔ

3N2Đ

Hàng ngày

2.350.000

 

 

PQT005

PHÚ QUỐC- KHÁM PHÁ ĐẢO HOANG

3N2Đ

Hàng ngày

2.150.000

 

 

PQT004

CÂU CÁ & LẶN NGẮM SAN HÔ

3N2Đ

Hàng ngày

2.050.000

 

 

PQT003

 THAM QUAN ĐÔNG NAM ĐẢO TRÊN BỘ

3N2Đ

Hàng ngày

1.950.000

 

 

 

Điểm đi

MIỀN BẮC

 • Điện Biên Phủ
 • Vân Đồn
 • Hà Nội
 • Hải Phòng

MIỀN NAM

 • Hồ Chí Minh
 • Cà Mau
 • Phú Quốc
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Kiên Giang

MIỀN TRUNG

 • Ban Mê Thuột
 • Nha Trang
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Huế
 • PleiKu
 • Phú Yên
 • Thanh Hóa
 • Qui Nhơn
 • Chu Lai
 • Quảng Bình
 • Vinh

CHÂU Á

 • Băng Cốc
 • Quảng Châu
 • Hồng Kông
 • Kuala Lumpur
 • Seoul, Incheon
 • Thượng Hải
 • Singapore
 • Đài Bắc
 • Tokyo
 • Campuchia

CHÂU ÂU

 • Amsterdam
 • Cô-pen-ha-gen
 • Frankfurt
 • London
 • Paris
 • Praha
 • Stockholm
 • Zurich

CHÂU ÚC & MỸ

 • Dallas
 • Houston
 • Los Angeles
 • Men-bơn
 • New York
 • San Francisco
 • Sydney
 • Toronto
 • Vancouver
Điểm đến

MIỀN BẮC

 • Điện Biên Phủ
 • Vân Đồn
 • Hà Nội
 • Hải Phòng

MIỀN NAM

 • Hồ Chí Minh
 • Cà Mau
 • Phú Quốc
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Kiên Giang

MIỀN TRUNG

 • Ban Mê Thuột
 • Nha Trang
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Huế
 • PleiKu
 • Phú Yên
 • Thanh Hóa
 • Qui Nhơn
 • Chu Lai
 • Quảng Bình
 • Vinh

CHÂU Á

 • Băng Cốc
 • Quảng Châu
 • Hồng Kông
 • Kuala Lumpur
 • Seoul, Incheon
 • Thượng Hải
 • Singapore
 • Đài Bắc
 • Tokyo
 • Campuchia

CHÂU ÂU

 • Amsterdam
 • Cô-pen-ha-gen
 • Frankfurt
 • London
 • Paris
 • Praha
 • Stockholm
 • Zurich

CHÂU ÚC & MỸ

 • Dallas
 • Houston
 • Los Angeles
 • Men-bơn
 • New York
 • San Francisco
 • Sydney
 • Toronto
 • Vancouver
Ngày đi
Ngày về
Tháng đi
Tháng về
Người lớn (12+ tuổi)
Trẻ em (2 - 12 tuổi)
Em bé (0 - 2 tuổi)
Đăng ký nhận tin khuyến mãi ngay để không bỏ lỡ các ưu đãi hấp dẫn mới nhất từ Vemaybayhanoi.vn!